Litium Monitor

Litium monitor har utvecklats sedan 2011 i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och farmacevter. 2013 CE-märktes programmet.

Litium monitor är en gren inom Journalias system  för att monitorera litiumbehandlingar. Genom en mängd inställningar kan systemet anpassas till verksamheten så att en välfungerande verksamhet inte behöver anpassas till systemet.

Fokus i utvecklingen är och har varit att användaren ska ha god översikt över patientens behandling för att på så sätt minimera behandlingens biverkningar. Användaren förutsätts ha rätt kompetens för att behandla med litium. 

Patienter behandlade med litium kräver monitorering av litiumnivåerna i blodet samt kontroller av i första hand tyeroideaprover och njurfunktion. Vilka analyser som ska finnas med i tabellen är en inställning och kan ändras så det passar den egna mottagningen. Doseringen sker i samma tabell och fördelningen i antal tabeltter över dygnet skrivs in och den totala dygnsdosen i mg av litium räknas ut automatiskt. Det går snabbt att registrera fortsatt samma behandling för den välinställda patienten. 

Det är enkelt att att skriva ut provsvar med ev ny dosering och nästa tid, kallelsebrev när det närmar sig provtagning och påminnelsebrev om patienten inte kom för provtagning.

Överblick över mottagningens patienter i samband med kontroll. T.ex. åldersfördelning, könsfördelning, möjligt att lista patienter med provsvar utanför angivna gränser. 

Lit produktbeskrivning