Kan patientuppgifter beläggas med sekretess i systemet?

Det går att i systemet hindra åtkomst av patientdata i personregistret och fältet som heter Status, Extra sekretess. Klickas knappen vid sidan erhålls möjlighet att välja in de läkare, sköterskor som ska få tillgång till patienten. Vid akuta lägen kan åtkomst fås trots sekretess men först efter att man svarat på några frågor, allting loggas.

Sök i FAQ

Vår support är redo att hjälpa till när det behövs

Öppet kl 08.00-17.00, måndag-fredag

Ring oss på 0554-222 31

E-post