VI UTVECKLAR SYSTEM FÖR SPECIALISTSJUKVÅRD

AVK-möte i Jönköping. Poster om iNR och risk

Två mått på variation av INR och deras relation till risk för död, stroke, blödning och inläggning på sjukhus

Kontakta Journalia

Journalia AB
Tel 0554 - 222 31
Gunnerud 77
686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK

Vår support är redo att hjälpa till när det behövs

Öppet kl 08.00-17.00, måndag-fredag

Ring oss på 0554-222 31

E-post