VI UTVECKLAR SYSTEM FÖR SPECIALISTSJUKVÅRD

FDA om pradaxa och klaffproteser

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing health care professionals and the public that the blood thinner (anticoagulant) Pradaxa (dabigatran etexilate mesylate) should not be used to prevent stroke or blood clots (major thromboembolic events) in patients with mechanical heart valves, also known as mechanical prosthetic heart valves. (källa: http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm332912.htm)

Kontakta Journalia

Journalia AB
Tel 0554 - 222 31
Gunnerud 77
686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK

Vår support är redo att hjälpa till när det behövs

Öppet kl 08.00-17.00, måndag-fredag

Ring oss på 0554-222 31

E-post