VI UTVECKLAR SYSTEM FÖR SPECIALISTSJUKVÅRD

AK program för antikoagulation

AK-programmet har utvecklats sedan 1994 i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor. 2012 CE-märktes programmet.

 

AK-programmet är en gren inom Journalias system för att monitorera behandling med antikoagulatia. Genom en mängd inställningar kan systemet anpassas till verksamheten, så att en väl fungerande verksamhet inte behöver anpassas till systemet.

Fokus i utvecklingen är och har varit att användaren ska ha en god översikt över patientens behandling för att på så sätt minimera behandlingens biverkningar. Användaren förutsätts ha rätt kompetens för att behandla med antikoagulantia.

För att erhålla en bra patientsäkerhet bör läkare och sjuksköterskor ha ett lättanvänt system. Det ska inte krävas annat en en introduktionsutbildning, kanske given av egen personal, för den normala användaren. Systemet är intuitivt och ger användaren hjälp inför varje steg i registeringen.

 

Bilaga
Download this file (AK_prodbesk.pdf)AK_prodbesk.pdf1714 kB

Video om AVK

Kontakta Journalia

Journalia AB
Tel 0554 - 222 31
Gunnerud 77
686 96 ÖSTRA ÄMTERVIK

Aktuellt om AK

Rapport om Coaguchek

Om utvärdering av antikoagulationsvård

 

Vår support är redo att hjälpa till när det behövs

Öppet kl 08.00-17.00, måndag-fredag

Ring oss på 0554-222 31

E-post