FAQ

Hur lägger jag upp nya användare?
Kan patientuppgifter beläggas med sekretess i systemet?
Sker det loggning på händelser i Journalias program?

Hur lägger jag upp nya användare?

Det kan endast göras med administratörsrättigheter, via inställningar, alla parametrar och välja i listan ”BAS användare”.
Det är personer utsedda för varje ställe som har administratörsrättigheter som ska kunna lägga in nya användare, kontakta den/de i första hand om inte någon sådan person finns, ring oss på supporttelefon så kan vi hjälpa dig.

Kan patientuppgifter beläggas med sekretess i systemet?

Det går att i systemet hindra åtkomst av patientdata i personregistret och fältet som heter Status, Extra sekretess. Klickas knappen vid sidan erhålls möjlighet att välja in de läkare, sköterskor som ska få tillgång till patienten. Vid akuta lägen kan åtkomst fås trots sekretess men först efter att man svarat på några frågor, allting loggas.

Sker det loggning på händelser i Journalias program?

Alla händelser loggas och nås med administratiörsrättigheter via inställningar/program, logganalys. Där kan en sellektion göras av vilken loggning som är intressant t.ex. patient, användare, datumtillfälle m.m.