DiabBase

DiabBase har utvecklats sedan 1994 i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor. 2013 CE-märktes programmet.

DiabBase består av flera grenar inom Journalias system. En gren för diabetesläkaren och diabetessjuksköterskan där de kan registrera riskfaktorer och följa insulinbehandling (penna och/eller pump) eller tablettbehandling.

En gren för fotterapeuten där patientens problem på ben och fötter kan klickas in på en ben-fot-skiss och/eller införa bilder från kamera.

En gren för dietist där kostbehandlingen registreras.  

Från alla grenarna kan journalanteckningar genereras.

Patienten kan erhålla en utskrift på aktuella labsvar, målsättningar, dosering och planer. 

Hjälpmedel kan registreras och hjälpmedelskort skrivas ut. 

Möjligt att exportera information till NDR.