CytoBase

CytoBase onkologversion

CytoBase har utvecklats sedan 1999 i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och farmacevter. 2011 CE-märktes programmet.

CytoBase är består av flera grenar inom Journalias system, gjord för att följa hela hela cytostatikabehandlingens vårdkedja, som sträcker sig från ordination, via beredning till administration. I första hand har utvecklingen syftat till att öka säkerheten för patienten. Vi har inledningsvis försökt lära systemet att ge stöd för att undvika tidigare rapporterade fel. Dessa är många och varierande till sin natur. Ett sådant kan vara en felräkning. Vid införande av som längd och vikt sker således kontroller mot inställningsbara och inbyggda gränsvärden för att få rätt dos. Ett annat fel kan gälla val av antalet doser per dag. Datorisering bidrar till nödvändig standardisering. Endast godkända regimer kan väljas vid behandling. 

Om läkare, farmacevter och sjuksköterskor har ett lättanvänt och stödjande system bidrar det till patientsäkerheten. Systemet är därför intuitivt och ger användaren hjälp inför varje steg i registreringen. Introduktionsutbildningen är enkel ock kan ges av regimansvariga från den egna kliniken. De regimansvariga behöver en mer grundlig utbildningen vid starten för att utbilda andra och lära sig regimhanteraren som de sedan ska sköta. 

Regimhanteraren i systemet underlättar införandet av en regim. Regimer skapade vid andra kliniker kan importeras, öppnas, modifieras och låsas. Innan ett godkännande kan ske testas regimerna i driftsmiljön med testpatienter. Testprotokoll ska då samtidigt fyllas i för att inte glömma något steg i samband med kontrollen.