Certifieringar klara

Nu är Journalia certifierade enligt ISO13485 – ett kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter. Sedan tidigare är Journalia certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001.