Artiklar

Rubrik SkapadFörfattareLänk
Predicting the Effectiveness of Insulin Pump Therapy on Glycemic Control in Clinical Practice 2016 Skriven av Viktorija Matuleviciene, Stig Attvall, Magnus Ekelund, Mark Clements, Sofia Dahlqvist, Martin Fahlén, Aldina Pivodic, Börje Haraldsson and Marcus Lind.
A Retrospective Study in 5,989 Patients with Type 1 Diabetes in 10 Outpatient Diabetes Clinics in Sweden of the Frequency of Measuring HbA1c in Clinical Practice 2014Skriven av Viktorija Matuleviciene, Stig Attvall, Magnus Ekelund, Mark Clements, Sofia Dahlqvist, Martin Fahlén, Aldina Pivodic, Börje Haraldsson and Marcus Lind.
Impact of short periods with worsened or improved INR control on life expectancy and QALYs in patients with atrial fibrillation. 2014Skriven av E. Lesén, I. Björholt, Å. Björstad, M Fahlén, A. Oden
Rapport om utvärdering av antikoagulationsvård2012Skriven av Martin Fahlén
Synopsis om studie 2012Skriven av Journalia
FDA om pradaxa och klaffproteser 2012 Skriven av FDA
Artikelsammanställning. En sammanställning över vetenskapliga artiklar som använt data ur Journalia. 2012Skriven av Journalia
Martin Fahlén – en oförtröttlig pionjär 2011Skriven av Diabetolognytt
Artikel om INR och förbättrad kvalitetssäkring i Trombosis Research 2011Skriven av Science Direct
The shape of the metabolic memory of HbA1c: re-analysing the DCCT with respect to time-dependent effects.2010Skriven av M. Lind, A. Odén, M. Fahlén, B. Eliasson
Artikel om SNOMED-CT i Läkartidningen 2010Skriven av Martin Fahlén, Urban Rosenqvist
AVK-möte i Jönköping. Poster om iNR och risk Två mått på variation av INR och deras relation till risk för död, stroke, blödning och inläggning på sjukhus.2009Skriven av A.Odén och M.Fahlén
HbA1c-stimulering. The True Value of HbA1c as a Predictor of Diabetic Complications: Simulations of HbA1c Variables2009Skriven av Marcus Lind
Excess mortality due to high values of glycated hemoglobin among non-diabetic subjects. 2007Skriven av M.Fahlén, M. Österbrand, B.Eliasson, J.Ramebäck, A.Odén
A method to predict the metabolic effects of changes in insulin treatment 2007 Skriven av Marcus Österbrand, Martin Fahlén, Anders Odén & Björn Eliasson
Sharing information with the patient in a diabetes management system. 2006Skriven av Fahlén.M, Cooper.J, Eliasson.B, Hallgren.P, Odén. A, Ramebäck. J
Optimization of basal insulin delivery in Type 1 diabetes 2004Skriven av M. Fahlén, B. Eliasson and A. Odén
Oral anticoagulation and risk of death: a medical record linkage study 2002Skriven av A.Odén och M.Fahlén