Välkommen

Vår mission

IT i vården ska kräva lite resurser och ge stora värden tillbaka.
Kräva lite resurser
Låga kostnader för inköp och drift av IT-system. Intuitiva IT-system så att utbildningstiden kan vara minimal. Tidsbesparingar för vårdpersonal i samband med användning av IT.

Stora värden tillbaka

Strukturerad information som kan användas i olika sammanhang; journalgenerering, rapporter, överföring till kvalitetsregister, forskning, patientinformation, samt återanvändning.

Användarvänlighet

Användarna ska se det som är viktigt att se. En översikt med patientens för tillfället nödvändiga information samlad. Från denna översikt kan användaren se var det finns mer information att fördjupa sig i.
Information ska vara lätt att införa, bl.a. via frasmenyer kompletterat med fritext, och endast behöva anges en gång, så att det från en inmatning går att få statistik, en läsbar journaltext, ekonomiska rapporter samt information till patienten.

Patientens behov i centrum

Patientens behov sätts i centrum och patienten är ofta delaktigt när dess vårdinformation registrereras. Patienten får då mer kunskap och kan själv påverka journalens innehåll. Läkaren/sjuksköterskan har dokumenterat och signerat när patientens besök är klart.

Systemarkitekturen

Arkitekturen i Journalias system bygger på basfunktioner som används i specialistmodulerna. Basfunktionerna är frasmenyer med fritextkommentar, journalgenerering, brevproduktion, diagnosregistering, åtgärdsregistrering, lab.lista, medicinering, bildhantering, rapporter/statistik. Journalgenerering och brevproduktion bygger på mallar som bestämmer innehållet, vilket då kommer från redan inmatade värden.

Verksamhetsnära utveckling

Utveckling av specialistmodulerna görs nära den verksamhet och de användare som ska nyttja funktionerna. Eftersom specialistmodulerna använder basfunktionerna till stor del går det snabbt att utveckla. När funktioner utvecklas nära användarna blir det intuitivt, så att kurser och manualer kan vara koncisa.

Inbyggd kunskap

Genom långvarigt samarbete med verksamhet genom den användarnära utvecklingen införs kunskap i systemet via frasmenyer och funktioner. Enkelt att länka till andra kunskapsbanker.

Strukturerad information

Data som införs är till stora delar strukturerad; frasmenyer, diagnos- och åtgärdskoder, ATC-koder, lab.svar, dosering, etc. Detta möjliggör ett systematiskt kvalitetsäkringsarbete genom snabba rapporter/statistik och forskning på registrerad information.